Utvärdering av
Teknodonts tandteknik.
Dina synpunkter är viktiga. Ha som rutin att alltid ge oss din feedback efter en avslutad behandling. Då lär vi oss lättare hur vi bäst kan passa in i ditt tandvårdsteam och kan enklare åtgärda fel och brister snabbare.
Starta
tryck RETUR
Tack för dina svar!
Gör ny utvärdering
tryck RETUR